ถังกรองบ่อปลา ระบบกรองบ่อปลา

ถังกรองสำเร็จรูปสำหรับบ่อปลา

-ติดตั้งง่าย

-ใช้งานสะดวก

-มีUVในตัว ช่วยฆ่าเชื้อโรค ฆ่าตะไคร่น้ำเขียว

-วัสดุกรองครบ ใยกรอง/ไบโอบอลอย่างดี

-มีหลากหลายขนาด เหมาะกับบ่อปลาทุกชนิด